با شروع ماه مبارک رمضان
تا پایان این ماه
از ساعت ۸ شب
می توانید افطاری خود را در فضای دلنشین و آرام بوریتو میل فرمایید.