بشقاب کباب بوریتو

بشقاب کباب بوریتو در موارد مختلفی سرو می شود که در همه بشقاب ها کوبیده با نگین فیله مرغ تندوری ثابت می باشد.
مورد بعدی می تواند جوجه تندوری که مرنینت شده به سبک هندی می باشد و تند هم هست باشد یا این که جوجه زعفرانی که از ران مرغ بی استخوان شده تشکیل شده و مرنینت به سبک ایرانی است.
مورد بعدی می تواند چنجه باشد یا شیشلیک و یا میگو
همراه هر بشقاب یک دیس برنج مخصوص کباب بوریتو سرو می شود که تشکیل شده از برنج – کره سیر پیاز زنجبیل نمک فلفل پودر کاری -استاک – سماق و گشنیز و رنگ غذای آلبالویی

توضیح : کوبیده بوریتو از سردست گوساله ۶٠ درصد و قلوه گاه گوساله ٢٠ درصد و قلوه گاه گوسفندی ٢٠ درصدکه بین ٢۵٠ تا ٣٠٠ گرم می باشد.
جوجه تندوری مرنینت شده با ادویه های معطر هندی و ۵٠٠ گرم می باشد.
جوجه زعفرانی مرنینت شده با زعفران و نمک و فلفل و ماست چکیده ٣٠٠ گرم می باشد.
چنجه : از مغز راسته گوسفندی درست می سود و مرنینت شده با زعفران و نمک و فلفل و خامه و ٣٠٠ می باشد .
شیشلیک : از دنده گوسفندی درست شده و مرنینت شده با زعفران و نمک و خامه و فلفل و ۴۵٠٠ تا ۵٠٠ گرم می باشد.
میگو : سایز متوسط میگو و مرنینت با زعفران و نمک و فلفل و تخم گشنیز و ٢۵٠٠ گرم می باشد.

 

 

 

Telegram.me/Burrito_Grill