پیتزای بوریتو

پیتزای بوریتو

پیتزاهای رستوران بوریتو در ٧ نوع ( استیک – مرغ – پالرمو – مارگاریتا – سبزیجات و چهار فصل ) می باشد

سبک پیتزا ایتالیایی و قطر پیتزا ٣٢ سانتی متر و می شه گفت تقریبا ٢ نفری می باشد

پیتزا ها از خمیر پیتزا و سس پیتزا و مواد اصلی ( پروتین یا سبزیجات ) و پنیر پیتزا تشکیل می شود ادامه مطلب